Forskellen på en fareseddel og et advarselsmærke

Når du skal sende farligt gods, så skal du sørge for at følge love og regler. Det er her, at et advarselsmærke og en fareseddel kommer ind i billedet.

Advarselsmærker

Advarselsmærker er tegn, der bruges til at advare om, at der er farligt gods i emballagen. De kan have forskellige farver og symboler. Advarselsmærkerne skal sørge for, at der ikke sker ulykker i håndtering.

Faresedler

En fareseddel er et dokument, der beskriver, hvordan det farlige gods skal håndteres. Det er altså ikke et tegn, men et skriftligt dokument, der skal sikre, at der ikke sker ulykker. Faresedlerne skal blandt andet beskrive, hvad der er i pakken, hvilke forholdsregler der skal tages.